Πηχάκια

Πηχάκια από σουηδικό ξύλο (άροζα) σε διάφορες διατομές.
Καδρονάκια από σουηδικό ξύλο άραζο
0,6Χ0,18  /  0,6Χ2,2  /  1Χ1  /  1Χ2  /  1Χ3  /  1Χ4  /  1Χ5  /  1Χ10
1,5Χ2  /  2Χ2  /  2Χ3  /  2Χ4  /  2Χ5
Κορνίζες, διακοσμητικά, αρμοκάλυπτρα, περβάζια, γωνίες, κ.λ.π.